Samen investeren in de maatschappij: Gratis muzieklessen voor kansarme gezinnen, kinderen en volwassenen met een lichte of zware beperking, ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen, maar ook het investeren in jongeren met probleemgedrag.

Liefde en passie voor muziek wordt gedeeld door alle lagen van de samenleving. Wij geloven in de verbindende rol van muziek en de positieve effecten die het kan hebben op onze samenleving. Daarom investeren wij in verschillende samenwerkingen om zo deze positieve effecten zo breed mogelijk uit te dragen. Dit doen wij door gratis cursussen aan te bieden aan gezinnen met onvoldoende financiële middelen, jongeren en volwassenen met een lichte of zware beperking, ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen, maar ook staat muziek bij jongeren met gedragsproblemen centraal, en dus geven wij hen, door het volgen van onze gratis cursussen, graag een kans om hun talenten en interesses samen met ons te ontwikkelen en uit te voeren om zo te investeren in een toekomst.

Dwarsfluit

Voor de kleine portemonnee

Personen met een beperking

Personen met een beperking

DJ school

Jongeren met probleem gedrag

Verzorgings en verpleeghuizen ouderen

Verzorgings- en verpleeghuizen

Ik wil graag een aanvraag indienen

Aanvragen verlopen expliciet middels een bemiddelaar. U kunt als ouder/ verzorger dus niet zelf een aanvraag doen. Bemiddelaars zijn scholen, maatschappelijke- en zorginstellingen, jeugdzorg, wijkteams, oftewel tussenpersonen die vaak uw situatie al kennen en dus een goede assistentie kunnen verlenen bij uw aanvraag. Neem dan ook contact op met een van de bovengenoemde bemiddelaars.

Bent u een leerkracht, hulpverlener of maatschappelijk werker en wilt u graag een aanvraag doen voor iemand in uw omgeving? U als bemiddelaar kunt een aanvraag doen, omdat u de financiële en sociale situatie van de aanvrager kent en zo ons kunt ondersteunen bij een aanvraag.

Aanvraag indienen